Montované haly a záruka, dlouhodobá podpora a záruka kvality

Montované haly v současné době představují moderní způsob výstavby především průmyslových, výrobních, skladových či administrativních budov nebo i nákupních a sportovních center. Vynikají rychlostí a jednoduchostí výstavby v kombinaci s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Široká škála materiálů, barevných provedení a doplňků umožňuje halu přizpůsobit požadavku investora stavby a zároveň díky tvárnosti ocelových konstrukcí nebýt téměř ničím omezen.

Další velkou výhodou montovaných hal je jejich dlouhá životnost. Použité materiály splňují i ty nejnáročnější požadavky a fungují desítky let. U kvalitně realizované haly je její provoz téměř bezúdržbový. Stačí provádět základní kontrolu jednotlivých částí haly během roku.

Záruka 60 měsíců

Standardní záruka, kterou jako zhotovitel haly poskytujeme na stavební a montážní práce je stanovena na 60 měsíců. Pro dodávky strojního a elektrotechnického zařízení nebo jejich částí, zabudované výrobky a části díla jiných výrobců je stanovena záruční doba na 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Klíčovým prvkem našich montovaných hal je kvalitní ocel. Zákazník u nás může volit z několika stupňů odolnosti povrchové úpravy povrchu konstrukce. Povrchová úprava je volena s přihlédnutím k náročnosti vnějšího prostředí, ve kterém bude hala postavena a samozřejmě také na budoucím provozu, který bude uvnitř haly. Lze volit lakovanou konstrukci dle stupně korozní agresivity v rozmezí C2 – C4. Nebo použít žárové zinkování konstrukce.

Opláštění hal

Neméně důležitým prvkem haly je její opláštění. Druh opláštění volíme nejen s přihlédnutím k požadovaným tepelně izolačním vlastnostem panelů, ale i k jejich potřebné požární odolnosti. U střech je další možností namísto sendvičových panelů použít takzvanou skládanou střechu, která je ve vrstvách minerálních desek a polystyrenu položena na trapézovém plechu a překryta střešní folií. Jak u panelů, tak i skládané střechy lze jejich životnost a prodloužit. Dodavatelé sendvičových panelů nabízejí možnost použití silnější vrstvy lakování panelů. Standard je polyester 25 mikronů. Ten lze nahradit 50 mikronovou vrstvou, která je vhodná do agresivního prostředí jako jsou chemické provozy, myčky, atd. Prodlouží záruku na panely na 10 let. U ploch střech lze volit z několika typů folií a jejich síly, což výrazně ovlivní celkovou životnost střechy.

Další kapitolou jsou výplně otvorů jako jsou vrata, okna, dveře, světlíky. Jelikož jsou montované haly převážně průmyslovými objekty a je v nich zvýšený provoz, je vhodné volit kvalitní dodavatele a správně specifikovat jejich zatížení. U vrat volíme průmyslová vrata, která oproti privátní mají robustnější motory a nebudou mít problém s násobně větším počtem otevíracích cyklů. To samé platí i u oken a dveří. V namáhaných prostorech, jako jsou například vstupy do prodejen volbou hliníkových profilů prodloužíme životnost a uživatelský komfort.

Pravidelná kontrola

I když je montovaná hala téměř bezúdržbovou stavbou, doporučujeme našim klientům pravidelnou kontrolu nejvíce namáhaných částí budovy. V první řadě je to kontrola střechy. O zachování běžné čistoty střešního pláště a okapů se za nás zpravidla postará déšť. Mechanické nečistoty, jako jsou například listí, větve, prach, mech, je však nutné ze střechy, úžlabí a okapových systémů jednou až dvakrát ročně odstranit mechanicky. Rozhodně není vhodné podceňovat i drobné mechanické poškození, které je vhodné ihned opravit. V rámci záručního servisu nebo i po něm, Vám budeme rádi nápomocni.

U stěnového opláštění proveďte jejich vizuální kontrolu alespoň jednou za rok. Důkladnou kontrolu je vhodné provádět každých 5 let. Samotná konstrukce haly je díky své povrchové úpravě velmi odolná. Může ale dojít v rámci užívání vnitřních prostor dojít k jejímu poškození. Proto je i zde vhodné případné škrábance přetřít. Pokud je konstrukce ošetřena protipožárním nátěrem, je potřeba podstoupit pravidelnou revizní kontrolu jednou za 10 let. Dalším choulostivým místem můžou být vrata. Proto ani zde nepodceňujte pravidelný odborný servis.